FREED AUSTRALIANS : Warren Rodwell & Peter Greste

Freed Australians Warren Rodwell & Peter Greste
sny2mi

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Warren Rodwell on Terrorists and #ParisAttacks

PODCAST #auspol Warren Rodwell on Terrorists and #ParisAttacks | CB115 Click to listen online  http://chrisbrakeshow.com/2015/11/23/warren-rodwell-on-terrorists-and-paris-attacks-cb115/

Posted on November 23, 2015 by John Rapp

 

_ a a chris-brake-show-red-banner

 

Islamic terrorist group Abu Sayyaf kidnapped Warren Rodwell and held him hostage for 15 months. Abu Sayyaf is so hardcore, Al Qaeda criticized them for being too extreme. Warren tells us about Abu Sayaaf masturbating, watching French pornography, and trying to give Warren a terrorist homosexual massage.

Warren talks about removing troops from Syria, Russia blocking Australia and Japan from the G20 conference, and later, Warren breaks down the entire History Of Man.

 

1-_ + a WR cool montage

 

Warren also tells us about Islamic people having sex with goats and selling the meat to neighboring villages, the White Australia Policy, riding a water buffalo, Banana Benders, Crow Eaters, and who controls the media.

The Genghis Khan DNA Blood Test

Also in this episode we talk about the INDYpendent podcast awards ceremony, Indie vs Indy, and John destroys his iPad while playing SHADOWGUN: DeadZone. And Chris wants to take the Genghis Khan DNA blood test.

Who Controls The Media?

“The six corporations that collectively control U.S. media today are Time Warner, Walt Disney, Viacom, Rupert Murdoch’s News Corp., CBS Corporation and NBC Universal. Together, the “big six” absolutely dominate news and entertainment in the United States.” – Google

Links…
Check out Warren Rodwell’s official site at www.warrenrodwell.com

_ _ a a a 115-warren-rodwell-isis-paris-attack-abu-sayyaf-isil-terrorism-chris-brake-show-strange-label.jpg

VG-intervju: Slik overlevde Warren Kjartans kidnappere

Norwegian TV news report / interview re; kidnapping of Kjartan Sekkingstad with comments by Australian Warren Rodwell #auspol (Norwegian and English spoken)
.
03-+ a WR combo ASG book and song
 .
 .
I 472 dager var Warren Rodwell fangen til ekstremistgruppen Abu Sayyaf, som nå holder norske Kjartan Sekkingstad på Filippinene. Her forteller han om dødstrusler, propagandainnspilling, og om å betale seg til frihet.
.
 .

Det er desember 2011. Ekstremister i den filippinske opprørsgruppen Abu Sayyaf tvinger den kidnappede australieren Warren Rodwell til å lese opp en beskjed.

En av gruppens medlemmer filmer alt.

– Vær så snill å hjelpe meg ut i live, sier den slitne mannen på filmen.

I videoen som ble publisert, og gikk verden rundt, krevde kidnapperne to millioner dollar for å slippe Rodwell fri. Hvis de ikke fikk pengene, truet de med å halshugge ham.

Warren overlevde, og er derfor en av få i verden som i dag kan fortelle hvordan det føles når voldelige ekstremister truer deg på livet i en propagandavideo:

– Tanken terroriserte meg totalt, sier han i et intervju med VG onsdag.

– De truet med å kutte hodet mitt. Jeg visste at det eneste de hadde var en sløv kniv. Jeg ble ekstremt stresset og jeg fikk massiv hodepine. Etter tre måneder i fangenskap klarte jeg å stenge tanken ute.

.

<p>BEVIS PÅ LIV: Rodwell ble fotografert og filmet ofte, slik at ekstremistene kunne bruke livstegnene i forhandlinger.<br/></p>
BEVIS PÅ LIV: Rodwell ble fotografert og filmet ofte, slik at ekstremistene kunne bruke livstegnene i forhandlinger.

.

Flyttet gjennom jungelen

.

Natt til tirsdag 22. september i år ble nordmannen Kjartan Sekkingstad (56) fra Sotra samt to kanadiske menn og en filippinsk kvinne bortført fra feriestedet Oceanview Resort på den lille øya Samal utenfor Mindanao sør i Filippinene. Ekstremistgruppen Abu Sayyaf, som har erklært troskap til terrororganisasjonen IS, la mandag ut bilder og video av gislene på nettet.

.

Les også:Norsk gissel på Filippinene ber om hjelp i islamist-video

Samme gruppe bortførte i april to tyske statsborgere, som ble frigitt i oktober, angivelig etter at det var betalt et stort beløp i løsepenger.

Warren Rodwell vet alt om å være ekstremistenes gissel. I løpet av 16 måneder ble han flyttet mellom 27 ulike leirer, dypt inne i jungelen på Filippinene. Han ble bedt om å ligge stille så mye som mulig, og om å holde seg i skjul. Han ble voktet av lokale, væpnede menn som jobbet for opprørerne.

Annenhver måned kom medlemmer av Abu Sayyaf til Rodwell og tok nye bilder – bevis på at han var i live. Det kunne de bruke i forhandlinger. Han ble bedt om å lese opp ulike budskap som opprørerne dikterte.

Kidnapping av utlendinger har vært god butikk i 25 år for Abu Sayyaf. Flere av utlendingene de har kidnappet siden år 2000 har blitt frigitt etter at store summer har blitt betalt. Ekstremistene har derimot ikke nølt med å drepe filippinske gisler, trolig fordi de uansett ikke har hatt håp om å få løsepenger for dem.

.

<p>VIST FREM: Dette bildet ble lagt ut på en islamistisk Twitter-konto tirsdag. Det viser gislene som ble bortført på Filippinene i september. Helt t.h. nederst sitter nordmannen Kjartan Sekkingstad. Foto: Twitter / NTB scanpix</p>
VIST FREM: Dette bildet ble lagt ut på en islamistisk Twitter-konto tirsdag. Det viser gislene som ble bortført på Filippinene i september. Helt t.h. nederst sitter nordmannen Kjartan Sekkingstad. Foto: Twitter / NTB scanpix

.

Gikk ned 30 kilo

.

For Rodwells del startet marerittet i australierens hjem på Ipil, på øya Mindanao sør på Filippinene. Fire menn brøt seg inn, skjøt ham i hånden og satte håndjern på ham. Deretter satte de gisselet i en båt og kjørte vekk.

– De var kriminelle amatører som senere ga meg videre til Abu Sayyaf, sier Rodwell.

Livet som fulgte var ødeleggende på alle måter for den tidligere australske soldaten:

– Jeg så ut som en krigsfange. Uten bevegelse og mat slutter nervene å fungere, og det påvirker organene.

Rodwell ble flyttet fra leir til leir, og det var liten tilgang på mat. Hvis han fikk mat, var det kun ris. Etter en tid mistet han 30 kilo av kroppsmassen sin.

Betalte ham fri

Mens fangenskapet trakk ut i tid, var australske og filippinske myndigheter kompromissløse: De nektet å betale løsepenger for gisselet. Regjeringen i Australia jobbet likevel på spreng for å finne en annen løsning. Sikkerhetstjenesten, ambassaden og militæret deltok i arbeidet.

Mens myndighetene var bunnet på hendene, fordi de ikke ønsket å betale penger til ekstremister og terrorister, fant familien en annen løsning:

De fikk skrapt sammen 100.000 dollar for å dekke geriljaens «utgifter til kost og losji». På den måten omgikk de lovverket, og Rodwell ble sluppet fri.

Fra 2013:Måtte betale for å få fri australsk gissel

– Frem til da hadde jeg så ofte blitt skuffet. Jeg hadde sluttet å håpe på å bli frigitt, sier han i dag.

.

<p>MISTET 30 KILO: Warren Rodwell ble totalforandret i fangenskap. Dette bildet er tatt like før kidnappingen i 2011.<br/></p>
MISTET 30 KILO: Warren Rodwell ble totalforandret i fangenskap. Dette bildet er tatt like før kidnappingen i 2011.

.

Betaling til grupper som Abu Sayyaf er et svært betent og kontroversielt tema. Den samme problemstillingen ble debattert etter at det ble kjent at nordmannen Ole Johan Grimsgaard-Ofstad var tatt av IS i Syria.

– Vi kan ikke og vil ikke gi etter for press fra terrorister og kriminelle. Norge betaler ikke løsepenger. Det er et prinsipp vi ikke kan fravike i møte med kyniske terrorister. Det vil øke risikoen for at andre norske borgere blir tatt til fange, sa Erna Solberg på pressekonferansen etter at nyheten om IS-kidnappingen var ute.

VG spør Rodwell hva han tenker om at han ble betalt fri.

– Skal man la mennesker dø? spør han.

Han fortsetter med å fortelle hvor desperat han etter hvert ble:

– Etter du går mer enn ett år uten mat, kroppen din forsvinner og ribbeinene kommer fram, du har hørt så mange løgner, du vil at alt skal slutte en måte eller en annen måte.

– Hadde jeg ikke blitt hjulpet, ville jeg avsluttet livet selv, sier han.

.

Mener det er håp

Selv om Abu Sayyafs leder Isnilon Totoni Hapilon for ett år siden sverget troskap til Den islamske staten (IS) og siden har gjennomført kidnappinger i deres navn, mener eksperter ifølge NTB at gruppens motiver i dag snarere er politiske og økonomiske enn religiøse.

Rodwell er enig.

– Der IS er ideologisk overbevist og bruker kidnappingene politisk, er medlemmene av Abu Sayyaf mest opptatt av penger. Det er håp for gislene som nå holdes av dem, sier han.

.

<p>LØSLATT: Rodwell ble etter løslatelsen plukket opp av et amerikansk militærhelikopter på Filippinene og fløyet til sykehus.<br/></p>

LØSLATT: Rodwell ble etter løslatelsen plukket opp av et amerikansk militærhelikopter på Filippinene og fløyet til sykehus.

__________________________________
.
Warren Rodwell (Australia) www.warrenrodwell.com > Abu Sayyaf > Marites Flor (Philippines) Robert Hall & John Ridsdel (Canada) Kjartan Sekkingstad (Norway) ….. Terrorism > Australian Prime Minister
.
Warren Rodwell , John Ridsdel, Robert Hall , Kjartan Sekkingstad. Marite Flor

NORWEGIAN – ENGLISH Google translation of story …

.

In 472 days was Warren Rodwell prisoner extremist group Abu Sayyaf, which is now holding Norwegian Kjartan Sekkingstad the Philippines. Here he tells of death threats, propaganda recording, and to pay them to freedom.
It is December 2011. Extremists in the Philippine rebel group Abu Sayyaf forces kidnapped Australian Warren Rodwell to read out a message.

One of the group members films everything.

– Please help me out alive, said the tired man on film.

In the video, which was published and went around the world, demanded the kidnappers two million dollars to drop Rodwell free. If they did not get money, they threatened to behead him.

Warren survived, and is therefore one of the few in the world today can tell how it feels when violent extremists threaten you on life in a propaganda video:

– The idea terrorized me totally, he says in an interview with VG Wednesday.

– They threatened to cut off my head. I knew that the only thing they had was a dull knife. I was extremely stressed and I got massive headaches. After three months in captivity I managed to shut out the thought.
PROOF OF LIFE: Rodwell was photographed and filmed frequently so that extremists could use vital signs in negotiations.
Moved through the jungle
On the night of Tuesday 22 September this year the Norwegian Kjartan Sekkingstad (56) from Sotra and two Canadian men and a Filipina abducted from the resort Ocean View Resort on the tiny island of Samal outside Mindanao southern Philippines. Extremist group Abu Sayyaf, which has declared allegiance to the terror organization IS, On Monday the photos and video of the hostages online.

Read also: Norwegian hostage in the Philippines requesting assistance in Islamist video

Same group abducted in April two German nationals, who were released in October, reportedly after it was paid a huge amount in ransom.

Warren Rodwell knows all about being extremist hostage. During the 16 months he was moved between 27 different camps deep in the jungle in the Philippines. He was asked to lie still as much as possible and to remain in hiding. He was guarded by local armed men who worked for the rebels.

Bimonthly came members of the Abu Sayyaf to Rodwell and took new images – proof that he was alive. They could use in negotiations. He was asked to read the different messages that rebels dictated.

Kidnapping of foreigners have been good business for 25 years for Abu Sayyaf. Several of the foreigners they have kidnapped since 2000 has been released after huge sums have been paid. The extremists, however, has not hesitated to kill Filipino hostages, probably because the matter has not had the hope of getting a ransom for them.
Declined 30 kg
For Rodwell part started the nightmare of Australians home in Ipil, on the island of Mindanao in the southern Philippines. Four men broke in, shot him in the hand and handcuffed him. Then put the hostage in a boat and drove away.

– They were criminals amateurs who later gave me on to the Abu Sayyaf, said Rodwell.

Life that followed was devastating in every way for the former Australian soldier:

– I looked like a prisoner of war. Without movement and food stops the nerves to function, and it affects organs.

Rodwell was moved from camp to camp, and there was little access to food. If he got the food, it was just rice. After a time he lost 30 kg of body mass his.

Paid him free
While captivity pulled out in time, the Australian and Philippine authorities uncompromising: They refused to pay ransom for hostage. The Government of Australia was working still feverishly to find another solution. Security, the embassy and the military participated in the work.

While authorities were tied on their hands, because they wanted to pay money to extremists and terrorists, the family found another solution:

They had scraped together $ 100,000 to cover the guerrillas’ expenses for board and lodging. ” That way circumvented the law, and Rodwell was released.

2013: Had to pay to get free Australian hostage

– Until then, I had so often been disappointed. I had ceased to hope to be released, he said today.

LOST 30 KILOS: Warren Rodwell was completely changed in captivity. This picture was taken just before the kidnapping in 2011

Payment to groups like Abu Sayyaf is a very inflamed and controversial topic. The same issue was debated after it became known that the Norwegian Ole Johan Grimsgaard-Ofstad was taken by IS in Syria.

– We can not and will not succumb to pressure from terrorists and criminals. Norway does not pay ransom. It is a principle we can not deviate in the face of cynical terrorists. It will increase the risk that other Norwegian citizens are captured, said Erna Solberg at the press conference after news of the IS-kidnapping was out.

VG asks Rodwell what he thinks that he was paid off.

– Should we let people die? he asks.

He goes on to tell how desperate he became:

– After going more than a year without food, your body disappears and the ribs arrives, you’ve heard so many lies, you want everything to stop one way or another way.

– Had I not been helped, I would have ended life itself, he says.

Believes there is hope
Although Abu Sayyaf leader Isnilon Totoni Hapilon one year ago pledged allegiance to the Islamic state (IS) and has since conducted kidnappings in their name, believe experts according to NTB that the group’s motives today rather political and economic than religious.

Rodwell agree.

– Where IS are ideologically convinced and uses kidnappings politically, are members of the Abu Sayyaf most concerned about money. There is hope for the hostages currently held by them, he says.

________________________________

.

SITUATION NOT NORMAL ( SITUASJON IKKE NORMAL )

.
.
Abu Sayyaf kidnappe sang / video / dokumentar
Skrevet av Warren R Rodwell (2015)
Komponert og fremført av Mad Cowboy Disease
.
Josie Critter

Is the Australian Prime Minister satisfied ?

The attention of Australian Prime Minister Turnbull is respectfully drawn  to “Australian Victim of Terrorism Overseas Payment” (see link below) It is a one-off payment to provide assistance for Australians affected by acts of terrorism overseas that are declared by the incumbent Prime Minister …

Warren Rodwell & Malcom Turnbull PM

Lodgement of claims for the current batch of declared “acts” closed off in October 2015. Please refer to the Attorney-General’s office regarding my own request for declaration of a terrorist “act” in accordance with Section 100.1(1) of the Criminal Code 1995.

http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/australian-victim-of-terrorism-overseas-payment

- a Warren Rodwell look up

Patience is how we behave while we’re waiting

Warren Rodwell

State of Origin Australian Rugby League … WR : ” I DON’T DO GUILT !!! ” Warren R Rodwell www.warrenrodwell.com #NRL #Origin #SOO #auspol

- a a NRL Origin Warren Rodwell.

Threatened with beheading, starved/held hostage for 472 days,  but government won’t …

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3027111/Threatened-beheading-starved-held-hostage-472-days-Australian-Warren-Rodwell-fears-not-compensated-kidnapping-incident-isn-t-OFFICIALLY-terror-event.html

Warren RodwellWarren Rodwell & Human Services

#auspol #WarrenRodwell #MalcolmTurnbull

Is the Australian Prime Minister satisfied?

Stay safe, comrades. Only the paranoid survive ….

 

SITUATION NOT NORMAL by Mad Cowboy Disease
Featuring the deeeeeeep voice of Josie Critter

https://www.youtube.com/embed/RbGJCS0iTjo

2-- a WR ok montage FB-003

_ a  a a OK WR planet montage ok

2-- Michelle WR Lorna-www

 Merry Chrismaths Warren Rodwell

.

1-- a a aok WR xmas math-001

- a a NRL Origin Warren Rodwell

‘They can’t simply come in and take a criminal back’ ( East Malaysia )

PAPAR, May 25, 2015:

Sabah Police Commissioner Datuk Jalaluddin Abdul Rahman denied any partnership with their Filipino counterparts on the extradition of a former policeman wanted for his alleged involvement in a four-year-old kidnapping.

Warren RodwellWarren Rodwell coffee

“There is no MOU (Memorandum of Understanding) between the Malaysian and Philippines police to extradite anyone, and if there is, it should be done via a government-to-government basis.

“They cannot simply come in and take the criminal back, it’s illegal,” he said, alluding to the Philippines’ police force.

rakyat post

Jalaluddin said this when met after visiting the Sri Pritchard Old Folks Home in Kinarut, today, in conjunction with the police 208th anniversary.

He was commenting on a news report by the Philippine-based news portal GMA News Online on their law enforcement authorities’ ‘visit to Malaysia last week to take custody of a former policeman arrested for his alleged involvement in the 2011 kidnapping of Australian national Warren Rodwell in Zamboanga Sibugay.

1 POLWarren Rodwell watercolour

According to the news report, Jun A. Malban, who was arrested by Malaysian authorities in Lahad Datu, last month, has a pending arrest warrant for kidnapping for ransom issued by their Regional Trial Court B Zamboanga.

The news report said that Rodwell was abducted by the notorious Abu Sayyaf group in Ipil town in December 2011 and was released on March 23, 2013.

1-jun malbanhave we met before meme

Malban, who was allegedly using the alias Michael Soo/Zue, was identified by Rodwell as the negotiator and spokesperson of the Abu Sayyaf during his captivity.

When further asked to confirm the news report, Jalaluddin replied: “You believe such news? All I can say is the Philippines law enforcement authorities cannot simply come in and “take” a suspect detained in this country.

distraction-cartoon-Crime  Against Humanity

“It has to be through the agreement between both governments, not between the security forces.”

http://www.therakyatpost.com/news/2015/05/25/they-cant-simply-come-in-and-take-a-criminal-back/

472 Days Captive

www.warrenrodwell.com

GLOBAL INCIDENT MAP

GLOBAL INCIDENT MAP
A global display of terrorism and other suspicious events

global incident map

[AAP] AUSTRALIA – Philippine Cop Nabbed For 2011 Kidnapping Of Aussie Man

Incident Type: Kidnappings For Ransom – Arrests And Court Cases
Country: Australia
Place: Canberra
Date/Time (UTC): 2015-05-18 21:05:00
Severity/Importance: Severe
Infrastructure Affected: Unknown
Permanent link to this event: http://www.globalincidentmap.com/beta/kidnapping-for-ransom/event/429399

This slideshow requires JavaScript.

“A Philippine policeman who is a cousin of one of the nation’s top Islamic militants has been arrested over the kidnapping-for-ransom of Australian Warren Rodwell. Jun Malban went on the run after he was charged with kidnapping Rodwell from his home in a southern Philippine coastal town in December 2011.”

Warren Rodwell

PHILIPPINE COP NABBED FOR KIDNAPPING AUSTRALIAN WARREN RODWELL

  • MAY 19, 2015 12:30AM

 A FILIPINO policeman has been arrested over the kidnapping-for-ransom of Australian Warren Rodwell.

Jun Malban went on the run after he was charged with kidnapping Rodwell from his home in a southern Philippine coastal town in December 2011. He was detained in Malaysia early this month and deported back to the Philippines on Friday last week, national police anti-kidnapping unit head Senior Superintendent Roberto Fajardo told reporters.

1-jun malban

The abductors posed as policemen when they seized Mr Rodwell and demanded US$2 million ($2.5 million) for his release. Mr Rodwell was released 15 months later in return for a ransom that a local politician says was worth about US$100,000, although such a payment has never been officially acknowledged by the Philippine or Australian governments. Spt Fajardo said Malban was believed to have been working with Rodwell’s kidnappers and brokered a ransom.

“Rodwell identified Malban as the negotiator of the Abu Sayyaf during his captivity,” he said.

WR DoJ

Malban, who had worked for a southern Philippine police unit that provides bodyguards to civilians under threat, is a cousin of Abu Sayyaf leader Khair Mundos, he said. Mundos, who had a US$500,000 United States government reward on his head, was arrested in a rundown Muslim quarter near Manila airport in June last year. The US government described him as a “key leader and financier” of the Abu Sayyaf.

3 Endurance WR

Mr Rodwell — a former ADF soldier and self-professed “world nomad” — looked online and abroad for love, a search that led him in to petite Filipina Miraflor Gutang, 25 years his junior. After a whirlwind romance, Mr Rodwell packed up his things and travelled to Mindanao in June 2011, one of the most dangerous places in the world for westerners. Only six months into the marriage, Mr Rodwell was relaxing at his new home near the seaside town of Ipil when he was ambushed by armed terrorists dressed as police officers and taken hostage.

Sapper Warren Rodwell Freedom of The City March Liverpool 1979

“We had to walk two or three kilometres through rice fields. They were behind me trying to hit me with the butt of the rifle and kick me to move me. The guy said ‘run and we will kill you’. I was in front and by the time we eventually got to a river and into a boat, I realised I was being kidnapped.” The gunmen wore military uniforms and their M16 rifles were plastered with police insignia.

asg cartoon

The former Australian soldier knew to stay calm and do as he was told when they forced him into a stolen community boat. Filipino police identified the al-Qaeda linked group Abu Sayyaf as being involved in Rodwell’s kidnapping. During his ordeal, Mr Rodwell’s captors moved him from island to island to elude pursuit. He was not shackled or caged but was always closely watched by the gunmen. For 15 months, Rodwell fought to stay sane amid the constant threat of being shot or beheaded. He was moved between 30 different locations within the Basilan Islands as his captors tried to evade the military and other militant groups.

4 Xray

Nine days before Christmas 2012, a tired and gaunt Mr Rodwell appeared in a grainy You Tube video clip, telling the world that after a year in captivity he held no hopes of rescue. “I personally hold no hope at all for being released,’’ he said. “I do not trust Abu Sayyaf. I do not trust the Australian Government. I just don’t trust anyone.” When a ransom of $94,600 was paid on February 3, 2013, the captors kept their hostage.

1 POL

“The delay was that between the different levels (of the group) some people were trying to do a side deal on their own,” Mr Rodwell said. “Apparently it was at the insistence of the vice governor that they must release me otherwise he wouldn’t help them in the future with any cases.” As the tide went out on March 22 and darkness fell, Mr Rodwell was put on a boat. After about two hours at sea, he was transferred to a smaller fishing boat and taken to shore. “The fisherman paddled it to shore and told me to get out. I was told to start walking and say ‘please help me, please help me’.” He was spotted by Pagadian wharf workers in the early hours of the next morning and taken to the local police station. It was now March 23.

5 Emaciated

He was then transported to the US military base at Zamboanga for treatment before being flown Manila to recuperate. During this time he decided against a reunion with his Filipino wife, although he said he did not believe his estranged wife was involved in his abduction. “These Filipinos just love to talk. It’s quite possible that with Miraflor, being a bit loose-lipped, that might have helped with the information being disseminated about me being a foreigner and where I was living. It’s just a lack of prudence but these things happen.”

5 Complacent WR Red

Interviewed ahead of the release of his memoir in 2014, Mr Rodwell said: “My story will certainly make it clear that I was foolish.” “As I found out afterwards there were warnings on Department of Foreign Affairs and Trade sites about the greater area but at the time I read it and put in the local context I thought it said avoid travelling in there if you’re not already there kind of thing. “I’d had experience living in areas where there tends to just be local people. I usually just do my own thing and try to blend in with the environment. I wasn’t trying to discover myself or that sort of thing. But I became complacent, which I think we all do no matter how worldly we are. Sometimes it’s hard to really determine what the dangers are.”

2 Whirlwind Romance

472 Days Captive of Abu Sayyaf — The Survival of Australian Warren Rodwell — written with independent researcher Dr Bob East — is based upon recorded interviews with the AFP upon release and details how Mr Rodwell was moved between about 30 different locations within the Basilan Islands as his captors tried to evade the military and other militant groups. “Bob did a PhD on Abu Sayyaf. He has pinpointed locations I was in and added historical stuff,” Mr Rodwell said. “The book is incisive. I’m satisfied that what’s being presented is accurate enough.” The story is part warning to other intrepid travellers, part tale of resilience. “When all is said and done, what really sustains you has to be your attitude and mental health,” he said.

WR Biography

Founded in the 1990s with seed money from Osama bin Laden’s al-Qaeda network, the Abu Sayyaf has gained international notoriety for kidnapping sprees that target locals and foreigners in the Muslim-majority southern Philippines.

The Philippines’ lowly paid police force has an enduring reputation for corruption and it is not unusual for officers to be accused of involvement in kidnappings or other crimes related to earning more money.

http://www.news.com.au/national/philippine-cop-nabbed-for-kidnapping-australian-warren-rodwell/story-fncynjr2-1227359582022